Kem Bersepadu

Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3


Leave a comment

P1 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

BAB 3 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Pengenalan

Peningkatan penyelewengan dalam dunia perniagaan telah memberi kesedaran kepada pengguna. Jika dibandingkan dengan masa lalu, pengguna hari ini telah memahami dan mengetahui hak-hak mereka. Masyarakat pengguna hari ini lebih bersifat rasional dan prihatin terhadap hak dan tanggungjawab mereka. Kempen yang dilakukan oleh kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan untuk menyedarkan pengguna juga menyumbang kepada kesedaran pengguna.

Konsumerisme

Konsumerisme adalah satu pergerakan sosial untuk mewujudkan sebuah masyarakat pengguna yang bijak, sedar dan faham tentang hak dan tanggungjawab mereka. Konsumerisme melibatkan tindakan pengguna secara kolektif melalui pertubuhan atau perwakilan untuk membela dan melindungi kepentingan mereka dalam pelbagai aspek kehidupan seperti alam sekitar, hak asasi manusia dan sebagainya.

Pengguna dan Konsumerisme

Pengguna

Pengguna atau consumer bermaksud orang yang menggunakan barang, perkhidmatan dan sumber alam semula jadi.

3.1a                            3.13.1b

Keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian

 

Konsumerisme

Konsumerisme atau kepenggunaan bermaksud segala kegiatan yang dilakukan oleh orang ramai untuk menjaga hak dan kepentingan mereka sebagai pengguna.

Hak dan Tanggungjawab Pengguna

Hak Pengguna

Pengguna yang bijak adalah pengguna yang tahu dan menyedari haknya sebagai pengguna serta bertindak dengan bijaksana dan bertanggungjawab. Setiap pengguna perlu tahu haknya dan menjaga hak tersebut agar tidak ditindas oleh pengeluar yang tidak bertanggungjawab. Terdapat lapan hak pengguna yang perlu difahami.

 1. Hak mendapat keperluan asas

Pengguna mempunyai hak untuk mendapat keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal

2. Hak mendapat keselamatan

Pengguna berhak untuk mendapat jaminan bahawa barang dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah selamat digunakan dan tidak membahayakan kesihatan pengguna

3. Hak mendapat maklumat

Pengguna berhak untuk mendapat jaminan bahawan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah selamat digunakan dan tidak membahayakan kesihatan pengguna

4. Hak membuat pilihan

Pengguna diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan barang atau perkhidmatan yang diperlukan berasaskan maklumat yang diperoleh

5. Hak bersuara

Hak bersuara bererti hak untuk menyuarakan pandapat sama ada secara individu atau melalui perwakilan dalam proses menggubal dan melaksanakan polisi kerajaan

6. Hak mendapat pendidikan kepenggunaan

Pengguna perlu diberi panduan untuk mengetahui hak mereka. Pendidikan kepenggunaan juga membolehkan pengguna menjadi lebih rasional dan bijak. Pendidikan pengguna boleh diperoleh melalui bengkel, media massa, pameran atau seminar dan ceramah. Buletin Pengguna merupakan salah satu contoh media massa

7. Hak mendapat ganti rugi

Pengguna mempunyai hak menuntut ganti rugi daripada penjual jika diberi barang dan perkhidmatan yang rosak, busuk, tidak bermutu dan luput tarikh

8. Hak mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat

Pengguna berhak hidup dan bekerja dalam suatu alam sekitar yang bersih, berudara nyaman dan bebas daripada sebarang ancaman yang memudaratkan kesihatan serta tidak menggangu ketenangan jiwa

Tanggungjawab Pengguna

Selain mempunyai hak, pengguna juga mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Tanggungjawab tersebut perlu dilaksanakan untuk mendapat kehidupan yang sejahtera.

1. Tanggungjawab terhadap diri

a)    Membeli secara rasional dan bijak

Pengguna perlu berhati-hati dan membeli secara rasional dan bijak apabila membeli-belah. Mereka perlu menentukan apakah barang yang perlu dibeli terlebih dahulu. Keutamaan perlu diberi kepada barang keperluan. Pengguna juga perlu menentukan masa dan tempat yang sesuai untuk membeli-belah dengan membandingkan harga di pelbagai tempat.

b)    Membuat belanjawan diri

Satu rancangan perbelanjaan perlu dibuat oleh pengguna untuk membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan. Rancangan ini penting untuk mengelakkan pengguna berbelanja melebihi pendapatan dan boleh menyimpan sebahagian daripada pendapatannya serta mengelakkan pengguna membeli barang yang tidak perlu.

c)    Penglibatan dan tindakan

Pengguna bertanggungjawab bertindak tegas bagi memastikan hasil urus niaga yang adil. Pengguna harus melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang memelihara kepentingan pengguna dan mengambil tindakan berasaskan penyelidikan serta tindakan sempurna. Pengguna tidak harus menjadi seorang yang pasif dan dieksploitasi oleh pengeluar

d)    Kesedaran mengkritik

Pengguna perlu berwaspada dan mempersoal tentang harga dan kualiti barang serta perkhidmatan yang digunakan. Jika sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima tidak berkualiti, pengguna harus menyuarakan pendapat bagi mendapat barang dan perkhidmatan yang memuaskan

2. Tanggungjawab terhadap masyarakat

Selain menjaga hak dan tanggungjawab terhadap diri, pengguna juga mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat, iaitu;

a)    Bersatu padu dan bekerjasama

Pengguna harus mempunyai kesedaran untuk bersatu padu dan bekerjasama dalam tindakan untuk menuntut keadilan melalui persatuan pengguna. Tindakan yang diambil secara bekerjasama lebih berkesan berbanding secara individu

b)    Tanggungjawab sosial

Pengguna perlu bertanggungjawab untuk menyedari kesan perbuatan atau tingkah laku mereka terhadap masyarakat. Pengguna harus bertindak dengan rasa tanggungjawab dan bertimbang rasa supaya tindak-tanduk mereka tidak menjejaskan golongan lain

c)    Menjaga alam sekitar dab alam semula jadi

Pengguna bertanggungjawab untuk mengetahui kesan persekitaran akibat perbuatan atau tingkah laku mereka. Pengguna harus sedar tanggungjawab individu dan sosial dalam memelihara sumber alam semula jadi dan melindungi muka bumi untuk generasi akan datang

Tujuan dan Kepentingan Menjaga Hak Sebagai Pengguna

1. Menjadi pengguna yang tidak mudah ditipu

Pengguna yang tahu menjaga kepentingan haknya akan sentiasa berhati-hati dalam segala tindakan. Mereka akan membeli barang mengikut keperluan, membuat perbelanjawan dan peka terhadap sesuatu serta tidak mudah tertipu oleh iklan, tawaran istimewa dan sebagainya

2. Tidak berlaku penyelewengan oleh pengeluar

Pengeluar tidak akan mengeluarkan barang tanpa maklumat yang lengkap sekiranya pengguna tahu menjaga haknya. Pengeluar juga akan memastikan mutu, timbangan dan kandungan bahan adalah tepat seperti yang dinyatakan pada lebal

3. Menjadi individu bermaklumat

Pengguna yang bermaklumat mempunyai kebolehan untuk membuat pilihan dengan bijak. Pembaziran dari segi barang dan wang tidak akan berlaku dan pengguna akan memilih barang yang benar-benar bermutu

4. Menjadi ahli masyarakat yang bersatu padu dan berwibawa

Pengguna yang tahu menjaga kepentingan haknya akan menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab. Mereka bersatu dalam melakukan tindakan untuk kepentingan bersama

Tanggungjawab Pengeluar kepada Pengguna

Dalam mencari keuntungan melalui perniagaan, pengeluar harus prihatin terhadap tanggungjawab mereka kepada pengguna. Pengeluar mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang prihatin dan harmoni. Antara tanggungjawab pengeluar kepada pengguna ialah:

1. Harga berpatutan

Pengeluar perlu menjual barang dan perkhidmatan dengan harga yang berpatutan dan adil. Harga yang ditawarkan mestilah sepadan dengan kualiti barang dan tidak menaikkan harga barang sesuka hati

2. Kuantiti yang tepat

Pengeluar perlu mempraktikkan amalan perniagaan yang jujur. Kuantiti barang yang dijual mestilah sama dengan kuantiti yang dikehendaki oleh pengguna. Timbangan dan sukatan barangan juga mestilah tepat

3. Produk berkualiti

Pengeluar juga perlu menjual barang yang berkualiti dan sepadan dengan harga yang ditawarkan. Pengeluar dilarang menjual barang tiruan dan berkualiti rendah

4. Selamat digunakan

Pengeluar hendaklah sentiasa berusaha mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang selamat dan tidak membahayakan kesihatan pengguna

5. Maklumat yang tepat

Pengeluar hendaklah sentiasa berusaha memberi maklumat yang tepat tentang mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang diberikan dan tidak melakukan penipuan

6. Mesra alam

Pengeluar perlu menggunakan cara pengeluaran yang tidak merosakkan alam sekitar. Pengeluar juga perlu mencari penyelesaian terbaik bagi pembuangan sisa, asap dan sampah supaya tidak menjejaskan alam sekitar

Bentuk Penyelewengan yang Sering Dilakukan oleh Pengeluar

Pengguna sering menghadapi penyelewengan yang dilakukan oleh pengeluar seperti:

1. Harga barang yang tidak stabil

Pada musim perayaan perniagaan sering mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang. Harga barangan juga sering dinaikkan oleh pengeluar apabila kerajaan mengumumkan kenaikkan gaji pekerja

2. Kegiatan menyorok barang

Apabila bekalan barang di pasaran berkurangan, harga barang akan meningkat. Keadaan ini akan menggalakkan pengeluar menyorok barang supaya bekalan barang berkurangan dan harga barang akan dinaikkan

3. Barang yang berkualiti rendah

Pengeluar kerap kali menggunakan bahan mentah yang bermutu rendah. terdapat juga di kalangan pengeluar yang menjual barang tiruan dengan harga yang sama dengan harga yang sama dengan harga barangan asli

4. Barangan yang membahayakan pengguna

Terdapat pengeluar yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memikirkan keselamatan dan akhlak pengguna. Ada juga pengeluar yang mengeluarkan barang yang boleh mendatangkan kemudaratan terhadap kesihatan pengguna

5. Timbangan dan sukatan yang tidak tepat

Teknik pembungkusan yang menarik dan label makanan yang lengkap sering digunakan sebagai alas an oleh pengeluar untuk mengurangkan sukatan atau kandungannya. Walaupun masa kini kerajaan mewajibkan semua alat timbangan yang khas dan piawai, ada juga pengeluar yang tidak menggunakan alat timbangan tersebut

6. Maklumat yang mengelirukan

Maklumat yang dinyatakan dalam catalog sering menimbulkan kekeliruankepada pengguna. Iklan-iklan yang menampilkan model-model yang cantik juga sering membuat pengguna keliru

Cara Membuat Aduan

Pengguna boleh membuat aduan sekiranya tidak berpuas hati terhadap mutu barang atau perkhidmatan yang telah dibeli

1. Aduan secara terus

a)    Bawa barang dan resit sebagai bukti pembelian ke kedai atau permis peniaga
b)    Berunding dengan penjual atau pengurus kedai
c)    Sekiranya aduan tidak dilayan, buat aduan bertulis kepada penguat kuasa atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

2. Aduan bertulis

a)    Simpan semua maklumat yang berkaitan dengan urusan di dalam fail
b)    Dapatkan bukti tentang masalah yang dihadapi
c)    Kumpulkan data atau statisitk berkaitan aduan
d)    Rujuk undang-undang berkaitan
e)    Buat aduan bertulis dengan ringkas dan jelas serta lampirkan dokumen sokongan
f)     Catatkan mengikut kronologi dan pastikan membuat tindakan susulan

Peranan Persatuan Pengguna dan Kerajaan

Peranan Persatuan Pengguna

Persatuan pengguna ialah sebuah persatuan sukarela yang ditubuhkan bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna. Pengguna dapat bersatu dan menyelesaikan masalah mereka melalui persatuan pengguna. Antara beberapa persatuan pengguna di Malaysia ialah Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP), Persatuan Pengguna Selangor (SCA), Persatuan Pengguna Negeri Sembilan (CANS), Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) dan Persatuan Pengguna Kedah (CAKE).

Antara peranan persatuan penguna ialah:

1. Menerima dan menyiasat aduan

Persatuan pengguna akan menerima sebarang aduan daripada pengguna. Aduan-aduan tersebut akan disiasat dan persatuan pengguna berusaha untuk menyelesaikannya. Jika penyelesaian tidak dapat dilakukan, persatuan pengguna akan merujuk perkara ini kepada pihak berkuasa yang sewajarnya seperti Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kesihatan, Kememterian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan sebagainya

2. Menyebarkan maklumat

Semua hasil kajian dan penyelidikan yang dijalankan oleh persatuan pengguna akan disiarkan melalui media massa dan majalah persatuan pengguna seperti Utusan Pengguna yang dikeluarkan oelh Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Laporan dan maklumat ini membantu pengguna membuat pilihan yang tepat dan pengguna menjadi lebih peka terhadap pengguna dan konsumerisme

3. Menjalankan kajian dan penyelidikan

Persatuan pengguna akan menjalankan ujian, kajian dan penyelidikan atas barang-barang pengguna, terutamnya barang-barang makanan untuk memastikan keselamatan kualiti dan harga yang bersesuaian. Ujian juga dijalankan terhadap kandungan bahan perwarna, bahan pengawet dan perisa makanan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pengguna. Kajian ke atas harga barang juga dijalankan untuk memastikan sama ada kenaikan harga sesuatu barang itu wajar atau tidak

4. Memberi pendidikan kepenggunaan

Persatuan pengguna berusaha untuk memberi pendidikan, latihan dan kesedaran kepada pengguna melalui aktiviti ceramah, kursus, forum, seminar dan pameran dengan kerjasama daripada agensi kerajaan. Usaha yang dijalankan ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pengguna tentang hak mereka di sisi undang-undang. Konsumerisme juga boleh membentuk kemahiran pengguna membuat keputusan membeli barang dan perkhidmatan

5. Memberi bantuan dan khidmat nasihat

Persatuan pengguna membantu meningkatkan kemahiran pengguna dalam memilih, membeli dan mengguna barangan melalui konsumerisme. Persatuan pengguna juga berusaha melahirkan pengguna yang bijak dan berjimat-cermat semasa berbelanja untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka dengan mengedarkan risalah, menerbitkan majalah pengguna dan mengadakan ceramah konsumerisme

Peranan Kerajaan

Kerajaan juga mempunyai tanggungjawab melindungi hak dan kepentingan pengguna. Usaha kerajaan untuk melindungi pengguna adalah dengan cara berikut:

1.Menggubal undang-undang

  1. Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1982)
  2. Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1952 (Pindaan 1983)
  3. Akta Kawalan Harga 1946 (Pindaan)
  4. Akta Kawalan Bekalan 1961 (Pindaan 1973)
  5. Akta Timbang dan Sukat 1972
  6. Peraturan-peraturan Makanan 1985
  7. Akta Sewa Beli 1967
  8. Akta Elektrik
  9. Akta Label 1980
  10. Akta Mutu Alam Sekitar 1974

 

2. Menguatkuasakan undang-undang

Kerajaan juga telah menggunakan kementerian dan agensi tertentu untuk menguatkuasakan undang-undang dan akta berkaitan pengguna. Antaranya ialah:

 1. Bahagian penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memastikan akta yang digubal dipatuhi serta mengawal peniaga daripada melakukan penyelewengan
 2. Kementerian Kesihatan bertugas memastikan kebersihan diamalkan di kedai mahupun di tempat pengeluar terutamnya pengeluar makanan. Kementerian juga memastikan ubat-ubatan yang dikeluarkan selamat digunakan dan makanan yang dijual tidak beracun dan berbahaya
 3. Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar berusaha meningkatkan kualiti alam sekitar melalui langkah pencegahan, pengurangan dan pengawalan pencemaran
 4. Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia (SIRIM) bertanggungjawab memastikan barang yang dikeluarkan adalah berkualiti dan selamat digunakan
 5. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab mengeluarkan logo “Halal” bagi memastikan barangan makanan dan kosmetik yang dikeluarkan tidak mengandungi bahan yang haram digunakan oleh umat islam

3. Menyelaraskan kepentingan pengguna

Kerajaan telah menubuhkan Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan (MPPPK) pada tahun 1973 untuk memberi nasihat kepada kerajaan tentang kawalan bekalan barang dan harga, mengkaji dan menilai amalan perniagaan, mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk menyelesaikan masalah pengguna dan menerbitkan majalah serta risalah yang bertujuan menyebarkan maklumat terkini kepada pengguna. Anggota Majlis Pengguna terdiri daripada wakil kerajaan, persatuan pengeluar, kesatuan pelajar, pertubuhan belia dan orang perseorangan.

 

Hak Pengguna dalam Peruntukan Undang-undang

Hak pengguna yang terdapat dalam peruntukan undang-undang yang tertentu.

1. Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1982)

Akta ini akan memberi hak kepada pengguna untuk mendapat keterangan yang benar dan tepat berkenaan barang atau perkhidmatan dan harga barang tersebut. Pengguna juga mempunyai hak untuk diberi pengiklanan yang tidak mengelirukan

2. Akta Kawalan Harga 1946 (Pindaan)

Akta ini memberi pengguna hak untuk mendapat harga yang tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan oelh kerajaan bagi barang kawalan. Sekiraya pengguna dikenakan harga yang lebih tinggi daripada harga maksimum yang ditetapkan tanpa disedari, pengguna berhak untuk menuntut kembali harga lebihan yang dikenakan

3. Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1952 (Pindaan 1983)

Hak pengguna dalam ordinan ini ialah untuk membeli barang atau ubatan yang menggunakan bahan kimia yang minimum dalam proses pembuatannya

4. Akta Timbang dan Sukat 1972

Pengguna perlu mengetahui hak mereka dalam akta ini yang berkaitan penggunaan alat timbangan dan sukatan. Mereka berhak menolak penggunaan alat timbangan yang tidak diperakui oleh kerajaan

5. Akta Kawalan Bekalan 1961 (Pindaan 1973)

Akta ini memberi hak kepada pengguna untuk mnedapat bekalan yang mencukupi walaupun pada hari perayaan. Pengguna juga berhak mendapat barang yang mempunyai tanda harga, label, gred, kualiti, berat dan jenis barang untuk memudahkan membuat perbandingan dan pemilihan

6. Peraturan Makanan 1985

Hak pengguna dalam akta ini ialah mendapat maklumat daripada lebal berkaitan tarikh pembuatan, tarikh habis guna, bahan yang digunakan dinyatakan dengan jelas serta sumber makanan berkenaan. Pengguna juga mempunyai hak untuk mendapat barang yang tidak menggunakan bahan kimia yang boleh menjejaskan kesihatan

7. Akta Sewa Beli 1967

Pengguna yang membeli barang secara kredit berhak untuk mendaat kadar faedah yang tertentu dan telah ditetapkan oleh kerajaan

8. Akta Elektrik 1973

Keselamatan pengguna berkaitan pengguna alatan elektrik merupakan hak pengguna dalam akta ini. Barang elektrik yang ada di pasaran perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Bekalan Elektrik (JBE) terlebih dahulu

9. Akta Label 1980

Pengguna berhak mendapat maklumat lengkap berkaitan barang daripada label barang berkenaan. Label barang mesti mengandungi lima aspek penting, iaitu:

 1. Maklumat asas seperti jenama, harga, tarikh luput, nama dan alamat pengeluar
 2. Maklumat kandungan bahan atau ramuan
 3. Arahan penggunaan
 4. Amaran dan petunjuk
 5. Label jelas dan mudah dibaca

 10. Akta Mutu Alam Sekitar 1974

Akta ini digubal untuk mengawal pencemaran alam sekitar yang dilakukan oleh orang perseorangan, kilang perusahaan dan seumpamanya. Akta ini melarang sesiapa sahaja membakar sampah sarap atau bahan buangan di kawasan terbuka

Bentuk Perlindungan Pengguna

Pengguna diberi perlindungan daripada penyelewengan oleh peniaga atau pengeluar. Terdapat tiga cara perlindungan pengguna, iaitu:

1. Pendidikan kepenggunaan

Melalui pendidikan pengguna secara formal dan tidak formal, pengguna perlu mempunyai sifat sedar akan hak dan tanggungjawab mereka, bijak memilih, bersikap kritikal terhadap iklan dan sedar akan kewujudan badan yang melindungi kepentingan pengguna. Pendidikan konsumerisme juga diserapkan ke sekolah-sekolah melalui mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dan Perdagangan

2. Undang-undang

Pengguna juga perlu sedar tentang akta yang digubal oleh kerajaan dan badan-badan kerajaan yang melindungi mereka

3. Persatuan pengguna

Persatuan pengguna wujud hampir di setiap negeri. Persatuan-persatuan ini bergabung sebagai Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (Federation Malaysian Consumers Association) atau FOMCA. Matlamat penubuhan persatuan pengguna ialah:

 1. Melindungi hak dan kepentingan pengguna
 2. Persatuan peniaga mengawal dan memastikan ahli-ahlinya tidak menipu pengguna
 3. Persatuan profesional memastikan ahlinya mematuhi etika profesional mereka
 4. Persatuan pengilang memastikan pengeluar mematuhi panduan-panduan tertentu dalam proses pengeluar, penjualan dan pengiklanan
 5. Lembaga Piawaian Pengiklanan mengeluarkan panduan mengiklan supaya tidak mengelirukan pengguna atau memberi penerangan palsu

Penerimaan Masyarakat Terhadap Gerakan Konsumerisme

Masyarakat moden hari ini sentiasa peka terhadap hak mereka sebagai pengguna. Namun begitu, ini tidak bermakna semua pengguna mahu mengambil tindakan terhadap peniaga atau pengeluar apabila mereka berasa tertipu. Terdapat juga segelincir masyarakat yang masih jahil terhadap gerakan konsumerisme. Terdapat pelbagai cara boleh dilakukan untuk menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Antaranya ialah:

1. Membuat soal selidik

Soal selidik boleh dibuat untuk mengetahui sama ada masyarakat sedar berkaitan gerakan konsumerisme atau sebaliknya. Borang soal selidik mesti mengandungi maklumat berkaitan konsep utama konsumerisme, hak dan tanggungjawab pengguna, Kod Etika Amalan Perniagaan dan pelebalan barangan

2. Mengadakan ceramah

Ceramah boleh diadakan untuk menilai sama ada masyarakat menerima gerakan konsumerisme atau sebailknya. Bilangan pendengar yang datang dapat dijadikan ukuran sama ada masyarakat mengetahui tentang konsumerisme atau tidak

3. Pameran

Pameran konsumerisme juga boleh diadakan bagi mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tentang gerakan konsumerisme

Advertisements


Leave a comment

P1 – ENJIN

tajuk

Pengenalan 

Enjin merupakan gabungan beberapa bahagian mekanikal yang melakukan kerja sawat. Enjin dapat membantu manusia dalam memudahkan kerja harian. Terdapat pelbagai jenis enjin mengikut bilangan silinder seperti satu, dua, tiga, empat, enam dan lapan.

Jenis dan kegunaan Pengikat dan Pencantum 

Pengikat dan pencantum digunakan bagi menyambung dan memasang beberapa bahagian enjin. Jika bahagian enjin rosak atau tidak berfungsi dengan baik ia dapat ditanggalkan bagi tujuan menservis, baik pulih atau penggantian. Pengikat dan pencantum diperbuat daripada keluli lembut.

Pengikat 

1. Bol 
Bol digunakan untuk mengikat bahagian-bahagian enjin. Bahagian utama bol adalah kepala dann batang berulir. Jenis bol ditentukan bentuk kepalanya. Jenis bol yang sering digunakan adalah bol kepala segi empat dan bol kepala segi enam. Saiz bol ditentukan oleh panjang dan diameter batang. Bol mesti digunakan bersama nat.

Bol

Bol

Nat 
Nat mempunyai ulir dalam. Saiz nat ditentukan oleh ukuran diameter lubang berulir.

Nat segi empat

Nat segi empat

Digunakan bersama dengan bol dalam kerja-kerja pemasangan umum

Nat heksagon

Nat heksagon

Digunakan bersama dengan bola tau stad dalam kerja-kerja pemasangan umum

Nat Telinga

Nat Telinga

Digunakan di tempat-tempat yang tidak memerlukan tekanan yang kuat tanpa menggunakan sepana atau soket

Nat Kota

Nat Kota

Digunakan bersama cemat belah untuk menahan nat terkeluar daripada bol

Skru Tudung
Bahagian enjin yang mempunyai ulir dalam pula diikat dengan skru tudung. Keseluruhan batang skru tudung berulir dan digunakan tanpa nat. Saiz skru tudung ditentukan oleh panjang dan diameter batang. Jenis skru tudung ditentukan mengikut bentuk kepalanya.

Skru tudung

Skru tudung

Contoh penggunaan skru tudung

Contoh penggunaan skru tudung

Stad  
Stad tidak mempunyai kepala dan kedua-dua hujungnya berulir. Satu hujung batangnya berulir halus dan satu hujung lagi berulir kasar. Saiz stad ditentukan oleh panjang batang dan diameter. Bahagian yang berulir halus dipasang bersama dengan nat dan bahagian yang berulir kasar dipasang di bongkah enjin.

Stad

Stad

Pencantum
Pencantum digunakan untuk mengunci bahagian yang berputar seperti aci engkol atau roda tenaga.

Kekunci 
Fungsi kekunci ialah mengunci aci dengan roda tenaga yang berpusing bersama-sama. Terdapat dua jenis kekunci, iaitu:

i.        Kekunci woodruff 

Kekunci woodruff juga dikenali sebagai kekunsi setengah bulatan. Bahagian bawah kekunci ini dimasukkan ke dalam alur kekunci pada acid an bahagian atas ke dalam alur takal supaya ia tidak tertanggal

Kekunci woodruff

Kekunci woodruff

ii.        Kekunci persegi

Kekunci persegi juga dikenali sebagai kekunci bernam. Sebahagian kunci ini dimasukkan ke dalam alur kekunci pada acid an bahagian lain ke dalam alur takal yang dicantumkan.

Kekunci persegi

Kekunci persegi

Bahagian Luar Enjin

Enjin yang akan dipelajari ialah enjin satu silinder empat lejang. Enjin merupakan gabungan beberapa bahagian utama. Bahagian-bahagian ini mempunyai fungsinya tersendiri.

Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya 

Antara bahagian-bahagian utama sebuah enjin satu silinder empat lejang adalah seperti yang berikut:

Bahagian-bahagian utama luar enjin

Bahagian-bahagian utama luar enjin

Bahagian-bahagian luar enjin satu silinder empat lejang adalah seperti berikut.

Kepala silinder

Kepala silinder terletak di atas bongkah enjin dan menutup lubang silinder. Kepala silinder diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. Pengikat digunakan bagi mengikat kepala silinder dengan bongkah silinder. Gasket digunakan di antara kedua-dua bahagian ini bagi mengelakkan kebocoran campuran udara dan bahan api. Pada kepala silinder terdapat satu lubang berulir di mana palam pencucuh dipasangkan. Sirip penyejuk dan ruang pembakaran juga terdapat pada kepala silinder ini.

Kepala silinder

Kepala silinder

Sirip penyejuk

Sirip penyejuk terdapat pada kepala silinder, bongkah silinder dan roda tenaga. Sirip penyejuk terdiri daripada kepingan logam nipis dan lebar permukaannya serta berfungsi bagi memerangkap udara untuk menyejukkan enjin.

Sirip Penyejuk

Sirip Penyejuk

Palam pencucuh

Palam pencucuh dipasang pada lubang berulir di kepala silinder. Palam pencucuh berfungsi mengeluarkan percikan bunga api di ruang pembakaran. Bunga api ini perlu bagi membakar campuran udara dan bahan api yang dimampatkan di ruang pembakaran.

Palam Pencucuh

Palam Pencucuh

Bongkah enjin

Bongkah enjin adalah bahagian utama enjin di mana terdapat:

 1. Lubang silinder
 2. Sirip penyejuk
 3. Palam pengisi minyak
 4. Ukur celup

Bahagian enjin yang bergerak dipasang pada bongkah enjin ialah:

 1. Piston
 2. Aci engkol
 3. Aci sesondol
 4. Tapet
 5. Rod penghubung
Bongkah Enjin

Bongkah Enjin

Palam pengisi minyak

Palam pengisi minyak terletak di bongkah enjin. Ia adalah lubang saluran untuk mengisi minyak pelincir. Sesetengah enjin menempatkan ukur celup pada palam pengisi minyak ini.

Palam Pengisi Minyak

Palam Pengisi Minyak

Palam buang minyak

Palam bunag minyak terletak di taking minyak pelincir. Palam berulir ini ditanggalkan bagi membuang minyak pelincir.

Palam Buang Minyak

Palam Buang Minyak

Takung minyak pelincir

Takung minyak pelincir terletak di bawah bongkah enjin untuk menyimpan minyak pelincir.

Takung Minyak Pelincir

Takung Minyak Pelincir

Ukur celup

Ukur celup digunakan untuk menguji aras minyak pelincir di dalam takung minyak. Takat aras maksima dan minima minyak pelincir terdapat pada ukur celup ini.

Ukur Celup

Ukur Celup

Karburetor

Karburetor berfungsi bagi mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul. Wap campuran udara bahan api disalurkan ke ruang pembakaran melalui rongga masukan. Tangki bahan api disambungkan ke karburetor dengan salur bahan api. Karburetor dipasangkan pada rongga masukan.

Karburetor

Karburetor

Pembersih udara

Pembersih udara berfungsi:

 1. Menapis udara yang masuk ke dalam karburetor
 2. Mengurangkan bunyi bising ketika udara masuk ke dalam karburetor
 3. Bertindak sebagai penahan nyalaan api apabila enjin tersedak

Terdapat empat jenis penapis udara, iaitu:

 1. Jenis kawal minyak
 2. Jenis kasa dawai
 3. Jenis katrij kertas
 4. Jenis foam
Pembersih Udara

Pembersih Udara

Roda tenaga

Roda tenaga mewujudkan momentum untuk membolehkan enjin berputar. Sirip yang terdapat pada roda tenaga bertindak sebagai kipas untuk menyedut udara masuk. Pada bahagian dalam roda tenaga terdapat magnet kekal yang berfungsi sebagai salah satu sistem penyalaan magnet.

Roda Tenaga

Roda Tenaga

Tangki bahan api

Tangki bahan api digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan bahan api ke karburetor. Kebanyakkan tangki bahan api terletak lebih tinggi daripada karburetor untuk memudahkan pengaliran api ke karburetor

Tangki Bahan Api

Tangki Bahan Api

Penyerap bunyi

Fungsinya adalah untuk mengurangkan bunyi bising kesan daripada pembakaran campuran udara dan bahan api. Paip ekzos menyalurkan gas ekzos keluar melalui rongga ekzos. Gas ekzos ialah karbon monoksida.

Penyerap Bunyi

Penyerap Bunyi

Perumah penghembus

Perumah penghembus diperbuat daripada logam dan digunakan untuk menutup bongkah enjin dan roda tenaga. Bahagian ini juga berfungsi untuk memerangkap udara dan menyalurkannya ke bongkah enjin bagi sistem penyejukan enjin.

Perumah Penghembus

Perumah Penghembus

Alatan Tangan

Pengetahuan mengenai alatan tangan yang sesuai dan cara penggunaan yang betul perlu diketahui sebelum kerja baik pulih enjin dilakukan. Terdapat pelbagai alatan tangan yang akan diguna di bengkel. Antara alatan tangan tersebut adalah pemutar skru, sepana, soket, tangkai dan tolok perasa.

Sepana

Sepana digunakan untuk melonggar atau mengetatkan bol, nat dan skru tudung berkepala heksagon. Saiz sepana ditentukan oleh jarak bukaan rahang atau diameter gelangnya.

Contoh penggunaan sepana yang selamat. Semasa menggunakan sepana, anda perlu tarik dan bukannya tolak

Contoh penggunaan sepana yang selamat. Semasa menggunakan sepana, anda perlu tarik dan bukannya tolak

Saiz sepana dalam metrik

Saiz sepana dalam metrik

 1. Sepana hujung terbuka

Kedua-dua rahang terbuka dengan saiz yang berlainan. Sesuai digunakan apabila sepana gelang tidak dapat digunakan. Saiz sepana hujung terbuka ditentukan oleh bukaan rahangnya.

Sepana hujung terbuka

Sepana hujung terbuka

     2. Sepana gelang

Kedua-dua hujungnya mempunyai soket gelang yang berlainan saiz. Cengkamannya lebih kuat dan tidak mudah tergelincir semasa mengetat atau melonggarkan nat. saiznya ditentukan oleh diameter dalam gelang. Digunakan pada ruang yang sempit apabila soket tidak boleh digunakan.

Sepana gelang

Sepana gelang

3. Sepana Gabung

Sepana ini adalah gabungan sepana hujung terbuka dengan sepana gelang. Mempunyai rahang terbuka di satu hujung dan soket gelang di hujung yang lain. Saiz kedua-dua hujung ini adalah sama.

Sepana Gabung

Sepana Gabung

Soket

Soket mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sepana gelang tetapi tidak mempunyai tangkai tetap. Soket memberikan cengkaman yang kuat dan tidak mudah tergelincir. Soket digunakan bersama dengan tangkai. Soket boleh didapati dalam beberapa bentuk dan saiz. Saiz soket ditentukan oleh diameter dalam soket.

1. Soket
Soket digunakan untuk mengetat dan melonggarkan bolt, nat dan skru tudung kepala heksagon

Soket

Soket

2. Soket dalam
Soket dalam lebih panjang binaannya daripada soket heksagon. Soket dalam sesuai digunakan untuk membuka atau memasang palam pencucuh.

Soket Dalam

Soket Dalam

3. Soket fleks
Soket jenis ini mempunyai sendi yang boleh digerakkan. Soket ini digunakan untuk melonggar dan mengetatkan bolt dan nat di bahagian dalam enjin.

Soket Fleks

Soket Fleks

Tangkai

Tangkai digunakan bersama soket. Setiap tangkai mempunyai penyuai segi empat sama untuk disuaikan dengan lubang segi empat sama soket. Tangkai berfungsi memusingkan soket sama ada melonggar atau mengetatkan bol, nat dan skru berkepala heksagon. Terdapat pelbagai jenis tangkai mengikut kesesuaian keadaan dan fungsi.

1. Tangkai L
Tangkai ini mempunyai hujung seperti huruf ‘L’. tangkai ini digunakan secara meluas untuk melonggar dan mengetatkan bol, nat dan skru tudung berkepala heksagon. Tangkai L boleh memberikan daya tekanan yang kuat.

Tangkai L

Tangkai L

2. Tangkai hayun
Tangkai hayun digunakan di tempat yang memerlukan tekanan yang lebih kuat dan boleh diubah sendinya untuk mengetat atau melonggarkan bold dan nat.

Tangkai Hayun

Tangkai Hayun

3. Tangkai pelaju
Tangkai berbentuk engkol. Tangkai pelaju berfungsi melonggar atau mengetatkan bol, nat dan skru tudung berkepala heksagon dengan pantas. Daya mengetat tidak kuat.

Tangkai Pelaju

Tangkai Pelaju

4. Tangkai T
Tangkai T mempunyai kepala yang boleh dialihkan sepanjang tangkai. Fungsinya adalah untuk memberikan daya pusingan yang kuat.

Tangkai T

Tangkai T

5. Tangkai gear sala
Pada satu hujung tangkai gear sala terdapat tuil yang membolehkan soket dipusing satu hala sahaja. Tangkai gear sala membolehkan soket dipusingkan satu arah sama ada membuka atau mengetatkan nat tanpa perlu mengangkat soket daripada nat. Tangkai gear sala sesuai digunakan di ruang yang sempit.

Tangkai Gear Sala

Tangkai Gear Sala

6. Perengkuh daya kilas
Perengkuh daya kilas mempunyai skala senggatan untuk menunjukkan nilai daya kilas yang digunakan. Tangkai ini berfungsi bagi mengetatkan bol, nat dan skru pada had daya kekuatan yang diperlukan. Daya kilas disukat dalam paun kaki.

Perengkuh Daya Kilas

Perengkuh Daya Kilas

7. Tolok perasa

 1. Tolok perasa digunakan untuk mengukur sesuatu kelegaan yang ditetapkan
 2. Contohnya pada celahan palam pencucuh, kelegaan tapet dan kelegaan poin titik sesentuh
 3. Terdapat dua jenis tolok perasa, iaitu:

a)     Tolok perasa bilah

 1. Mempunyai bilah kepinganlogam nipis yang berlainan tebalnya dan ditanda dengan angka
 2. Digunakan untuk mengukur kelegaan permukaan rata seperti kelegaan tapet dan kelegaan poin titik sebelah sesentuh

b)    Tolok perasa dawai

 1. Mempunyai dawai-dawai bulat yang bengkok pada bahagian hujungnya
 2. Dawai ini mempunyai ukuran diameter berbeza

Biasanya digunakan untuk memeriksa celahan pelam pencucuh

Tolok Perasa

Tolok Perasa

Jenis Dawai

Jenis Dawai

Angka Ukuran
07 0.07 mm
16 0.16 mm
43 0.43 mm
55 0.55 mm

8. Pemutar skru kontot

Mempunyai batang dan hulu yang pendek dan sesuai digunakan pada ruangan yang sempit. Saiznya ditentukan oleh panjang batangnya.

Pemutar skru kontot

Pemutar skru kontot

Membuka dan Memasang Bahagian Luar Enjin

Bahagian luar enjin boleh dibuka dan dipasang bagi tujuan baik pulih

 • Mengenal pasti alatan tangan dan langkah-langkah yang sesuai digunakan untuk membuka dan memasang kepala silinder

Alat dan Bahan: 

 • Satu silinder empat lejang
 • Kain pembersih
 • Soket dalam
 • Soket
 • Tangkai L
 • Berus dawai
 • Pengikis
 • Perengkuh daya kilas
 • Masking tape
 • Bahan api
 • Gasket
Struktur kepala silinder

Struktur kepala silinder

Langkah kerja:

 1. Tanggalkan sambungan kabel tegangan tinggi daripada palam pencucuh
 2. Tanggalkan palam pencucuh daripada kepala silinder dengan menggunakan soket dalam
 3. Longgarkan semua nat atau skru tudung pada kepala silinder dengan menggunakan kaedah dalam rajah
Langkah menanggalkan atau memasang pengikat pada kepala silinder

Langkah menanggalkan atau memasang pengikat pada kepala silinder

4. Tanggalkan kepala silinder dari bongkah enjin. Sekiranya kepala silinder tidak dapat ditanggalkan, ketuk kepala silinder                       dari arah sisinya dengan menggunakan gandin plastic. Jangan gunakan pemutar skru bagi mencungkil kepala silinder ini
5. Rendamkan kepala silinder dalam bekas yang mengandungi sedikit bahan api
6. Bersihkan ruang pembakaran dengan menggunakan berus dawai

Kepala silinder dengan ruangan pembakaran

Kepala silinder dengan ruangan pembakaran

7. Tanggalkan gasket yang ada pada bongkah enjin atau kepala silinder dengan menggunakan pengikis
8. Pusingkan roda tenaga supaya piston terletak pada kedudukan Takat Terakhir Atas. Beruskan permukaan piston dan                          permukaan kedua-dua injap. Gunakan sedikit bahan api bagi memudahkan penyingkiran karbon pada bahagian-bahagian ini
9. Keringkan bahagian yang telah dibersihkan dengan kain
10.Pasangkan gasket yang baru pada bongkah enjin. Pastikan gasket ini berukuran sama dengan gasket yang telah                                          ditanggalkan
11. Pasangkan kepala silinder. Ketatkan skru tudung mengikut kaedah semasa membuka
12. Gunakan perengkuh daya kilas unutk memastikan setiap nat atau skru tudung diikat dengan daya kilas yang sekata

Bahagian Dalam Enjin

Anda telah mempelajari bahagian luar enjin pada bab yang lalu. Dalam bab ini, anda akan pelajari pemasangan bahagian dalam enjin dan hubung kait antara bahagian luar dan dalam enjin.

Bahagian Dalam Enjin
Bahagian-bahagian dalam enjin berhubung kait antara satu sama lain bagi melicinkan pergerakan sesebuah enjin. Pengetahuan tentang bahagian dalam enjin amat berguna bagi memahami pergerakan mekanikal enjin serta sistemnya. Pengetahuan ini juga dapat membantu bagi melakukan kerja baik pulih serta menservis enjin satu silinder empat lejang.

Bahagian dalam enjin

Bahagian dalam enjin

Ruang pembakaran

 1. Ruang pembakaran terletak di bawah kepala silinder
 2. Fungsi ruang ini adalah untuk pembakaran campuran bahan api dan udara yang telah dimampatkan
Ruang Pembakaran

Ruang Pembakaran

Lubang silinder

 1. Lubang silinder terdapat di tengah-tengah bongkah enjin untuk menempatkan piston
 2. Piston bergerak naik dan turun dalam lubang silinder ini
Lubang Silinder

Lubang Silinder

Rongga masukan

 1. Rongga masukan adalah satu saluran yang terletak di antara karburetor dengan ruang pembakaran
 2. Rongga masukan terdapat pada bongkah enjin
 3. Fungsinya adalah untuk menyalurkan campuran udara dan bahan api memasuki lubang silinder
Rongga Masukkan

Rongga Masukan

Rongga ekzos

 1. Rongga ekzos adalah satu saluran yang terletak di sebelah rongga masukan
 2. Rongga ekzos juga terdapat pada bongkah enjin
 3. Fungsinya adalah untuk menyalurkan hasil pembakaran dari ruang pembakaran ke paip ekzos melalui penyenyap bunyi
Rongga Ekzos

Rongga Ekzos

Piston

 1. Piston bergerak turun dan naik di dalam lubang silinder yang dipanggil gerakan saling piston
 2. Piston berfungsi untuk menerima daya penolakan hasil pembakaran dan memindahkan daya ini ke aci engkol
Piston

Piston

Rod penghubung

 1. Rod ini menghubungkan piston dengan aci engkol
 2. Hujung kecil disambungkan kepada piston manakala hujung besar disambungkan kepada aci engkol
 3. Pengaut terletak pada hujung besar rod ini
 4. Fungsi rod penghubung adalah untuk menukar gerakan saling piston kepada gerakan putaran aci engkol
Rod Penghubung

Rod Penghubung

Aci engkol

 1. Aci engkol diperbuat daripada keluli tangan
 2. Fungsi aci engkol adalah untuk menerima kuasa tunjahan rod penghubung ketika lejang kuasa
 3. Pada hujung aci engkol terdapat aci penghantar kuasa yang menukarkan gerakan putaran kepada kuasa gerakan mekanikal yang lain
 4. Di samping itu, pusingan aci engkol menyebabkan gear aci engkol dan gear sesondol berpusing lalu menggerakkan aci sesondol
Aci Engkol

Aci Engkol

Aci sesondol (Cam Shaft)

 1. Aci sesondol mempunyai gear dan dua buah sesondol
 2. Pergerakan sesondol akan menyebabkan injap terbuka dan tertutup
 3. Gear aci sesondol dipasangkan bersama dengan aci engkol
Aci Sesondol

Aci Sesondol

Tapet

 1. Tapet terletak di antara sesondol dan batang injap
 2. Sesondol akan menggerakkan tapet bagi membuka atau menutup injap
Tapet

Tapet

Tapet

Tapet

Injap

 1. Injap berfungsi bagi menutup dan membuka rongga masukan dan rongga ekzos
 2. Terdapat dua jenis injap, iaitu:

a)     Injap masukan

 1. Injap masukan terletak berhampiran dengan rongga masukan
 2. Injap ini mengawal kemasukan campuran udara dan bahan api ke dalam lubang silinder

b)    Injap ekzos

 1. Injap ekzos terletak berhampiran dengan rongga ekzos
 2. Injap ini mengawal keluaran gas ekzos hasil pembakaran di lubang silinder
 3. Injap ekzos kecil sedikit saiznya dengan injap masukan
Injap

Injap

 Edaran Empat Lejang

Beberapa istilah asas enjin perlu anda fahami sebelum mengetahui prinsip kendalian enjin empat lejang.

 1. Lejang bermaksud jarak ukuran pergerakan piston dari Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah atau sebaliknya
 2. Takat Terakhir Atas adalah kedudukan paling atas yang dapat dicapai oleh piston
 3. Takat Terakhir Bawah adalah kedudukan paling bawah yang dapat dicapai oleh piston

Pergerakan lejang ini akan berulang-ulang mengikut susunan tertibnya. Terdapat empat lejang yang berbeza fungsinya. Susunan lejang tersebut adalah:

 1. Lejang masukan
 2. Lejang mampatan
 3. Lejang kuasa
 4. Lejang ekzos

Setelah selesai pergerakan empat lejang ini, satu edaran lengkap telah sempurna. Edaran ini juga dikenali sebagai pusingan lengkap

Takat Terakhir Atas (TTA) dan Takat Terakhir Bawah (TTB)

Takat Terakhir Atas (TTA) dan Takat Terakhir Bawah (TTB)

Prinsip Edaran Empat Lejang

Pembakaran campuran udara dan bahan api berlaku apabila enjin dihidupkan. Pembakaran ini menghasilkan tenaga dan menggerakkan piston dalam silinder. Biasanya pergerakan piston menghasilkan empat lejang, iaitu lejang masukan, lejang mampatan, lejang kuasa dan lejang ekzos.

Lejang masukan

 1. Piston bergerak dari TTA ke TTB
 2. Keadaan vakum berlaku di dalam lubang silinder
 3. Injap masukan terbuka dan injap ekzos tertutup
 4. Keadaan vakum menyebabkan campuran udara dan bahan api disedut masuk ke dalam lubang silinder
 5. Aci engkol berpusing setengah pusingan (180º)
Lejang Masukan

Lejang Masukan

Lejang mampatan

 1. Piston bergerak dari TTB ke TTA
 2. Injap masukan dan injap ekzos tertutup
 3. Campuran udara dan bahan api di dalam lubang silinder dimampatkan hingga ke ruang pembakaran
 4. Aci engkol telah berpusing sebanyak satu pusingan (360º)
Lejang Mampatan

Lejang Mampatan

Lejang kuasa

 1. Bila piston sampai ke TTA pada hujung lejang mampatan ketika itu palam pencucuh mengeluarkan bunga api
 2. Injap masuk dan injap ekzos tertutup
 3. Campuran udara bahan api yang termampat dibakar di ruang pembakaran
 4. Hasil pembakaran itu menyebabkan piston ditolak ke bawah TTB untuk menghasilkan tenaga dan haba
 5. Aci engkol telah berpusing sebanyak satu setengah pusingan (540º)
Lejang Kuasa

Lejang Kuasa

Lejang ekzos

 1. Piston bergerak dari TTB ke TTA
 2. Injap ekzos terbuka tetapi injap masukan tertutup
 3. Gas ekzos ditolak keluar oleh pergerakan piston yang naik ke atas TTA
 4. Aci engkol telah berpusing sebanyak dua pusingan (720º)
Lejang Ekzos

Lejang Ekzos

Sistem Enjin

Sistem enjin adalah gabungan beberapa bahagian utama yang beroperasi supaya sesebuah enjin boleh berfungsi dengan sempurna. Terdapat lima sistem enjin dalam satu silinder empat lejang dan setiap sistem tersebut mempunyai fungsi yang berbeza. Kerosakan pada mana-mana sistem boleh menjejaskan prestasi sesebuah enjin:

Dalam enjin satu silinder empat lejang terdapat lima sistem, iaitu:

 1. Sistem pelinciran
 2. Sistem bahan api
 3. Sistem penyalaan
 4. Sistem ekzos
 5. Sistem penyejukan

Sistem Enjin dan Fungsinya

Sistem Pelinciran

Sistem pelinciran berfungsi untuk membekalkan minyak pelincir kepada semua bahagian enjin yang bergerak bagi mengurangkan geseran. Minyak pelincir memindahkan haba yang berlebihan menyerap gegaran dan menutup liang untuk mengelakkan pembaziran.

Sistem pelinciran

Sistem pelinciran

Fungsi Bahagian Utama Sistem Pelinciran

 1. Takung minyak pelincir – Menakung minyak pelincir
 2. Pengaut – Mengaut dan menyimbah minyak pelincir ke bahagian enjin yang bergerak di dalam bongkah enjin
 3. Ukur Celup –  Mengukur aras minyak pelincir dalam takung minyak pelincir
 4. Palam Buang Minyak – Lubang saluran bagi pengaliran keluar minyak pelincir yang kotor
 5. Palam Pengisi Minyak –  Lubang saluran untuk mengisi minyak pelincir yang bersih

Sistem Bahan Api

 1. Sistem bahan api berfungsi menyediakan dan membekalkan campuran udara dan bahan api pada kadar yang betul ke ruang pembakaran
 2. Karburetor memainkan peranan penting dalam sistem ini
 3. Sistem bahan api berfungsi di permulaan lejang masukan
 4. Piston bergerak dari TTA ke TTB menyebabkan keadaan separa hampagas berlaku di dalam lubang silinder
 5. Injap masukan terbuka dan injap ekzos tertutup
 6. Udara disedut masuk melalui pembersih udara dan melalui venture dalam karburetor, bahan api tersembur di muncung utama
 7. Campuran udara bahan api yang terhasil disalurkan ke dalam lubang silinder
 8. Injap cok mengawal udara bersih masuk ke venture
 9. Injap pendikit pula mengawal campuran udara dan bahan api memasuki lubang silinder
Sistem Bahan api

Sistem Bahan api

Bahagian karburetor

Bahagian karburetor

Fungsi Bahagian Utama Sistem Bahan Api

 1. Tangki Bahan Api –  Menyimpan bahan api
 2. Saluran Bahan Api – Menyalurkan bahan api dari tangki bahan api ke kaburetor
 3. Karburetor – Membekalkan campuran udara dan bahan api pada kadar yang betul
 4. Pembersih Udara – Menapis kotoran udara dan mengurangkan bunyi bising semasa udara masuk ke lubang silinder
 5. Rongga Masukan – Menyalurkan campuran udara dan bahan api ke lubang silinder
 6. Injap Masukan – Mengawal campuran udara dan bahan api masuk ke lubang silinder

Sistem penyalaan

Sistem penyalaan adalah sistem yang membekalkan arus elektrik voltan tinggi yang terhasil dari bahagian magneto kepada palam pencucuh melalui kabel tegangan tinggi untuk pembakaran campuran udara dan bahan api pada masa yang betul.

Terdapat dua jenis penyalaan enjin, iaitu:

 1. Sistem Penyalaan Magneto digunakan dalam enjin satu silinder. Sistem jenis ini menggunakan roda tenaga bermagnet dan gelung penyalaan
 2. Sistem Penyalaan Agihan bateri digunakan dalam enjin berbilang silinder. Sistem jenis ini menggunakan bateri, motor penghidup dan alat pengagihan

Sistem Penyalaan Magneto

Sistem penyalaan berfungsi untuk:

 1. Membekalkan voltan tinggi kepada palam pencucuh melalui kabel tegangan tinggi

Bekalan voltan tinggi akan menghasilkan percikan bunga api pada elektrod palam pencucuh semasa lejang berkuasa

Sistem penyalaan magneto

Sistem penyalaan magneto

Fungsi Bahagian Utama Sistem Penyalaan

 1. Magnet Kekal – Terletak pada bahagian dalam roda tenaga dan mewujudkan medan magnet untuk menghasilkan voltan tinggi kepada palam pencucuh
 2. Gegelung Penyalaan – Meninggikan voltan elektrik untuk dibekalkan ke palam pencucuh
 3. Condenser
  • Mencegah titik daripada terbakar
  • Mempercepatkan keruntuhan dan pengembangan medan magnet
  • Menyimpan arus elektrik buat sementara waktu
 4. Titik Sesentuh – Mengawal pengeluaran bunga api pada palam pencucuh
 5. Palam Pencucuh – Menghasilkan percikan bunga api semasa lejang kuasa
 6. Kabel Tegangan Tinggi – Mengalirkan arus voltan tinggi ke palam pencucuh
 7. Sesondol Pemutus – Mengawal bukaan titik sesentuh

Sistem Ekzos

 1. Sistem ekzos berfungsi mengeluarkan gas ekzos hasil campuran udara bahan api ke atmosfera
 2. Sistem ini juga mengurangkan bunyi bising enjin semasa hasil pembakaran melalui penyenyap bunyi
Sistem ekzos

Sistem ekzos

Sistem ekzos enjin satu silinder empat lejang                                                      lejang

Sistem ekzos enjin satu silinder empat
lejang lejang

Fungsi Bahagian Utama Sistem Ekzos

 1. Injap Ekzos – Memberi laluan kepada hasil pembakaran keluar daripada lubang silinder
 2. Rongga Ekzos – Menyalurkan hasil pembakaran daripada lubang silinder ke paip ekzos
 3. Paip Ekzos – Menyalurkan hasil pembakaran ke penyenyap bunyi
 4. Penyenyap Bunyi – Mengurangkan bunyi bising enjin hasil pembakaran campuran udara bahan api

Sistem penyejukan

 1. Sistem penyejukan berfungsi mengurangkan kesan haba akibat pembakaran campuran udara bahan api
 2. Terdapat dua jenis sistem penyejukan, iaitu:
  a)    Sistem penyejukan udara bagi enjin satu silinder empat lejang
  b)    Sistem penyejukan cecair bagi enjin berbilang silinder
 3. Udara disedut oleh roda tenaga masuk ke dalam perumah penghembus dan disebarkan ke bahagian sirip penyejuk
 4. Sirip penyejuk memerangkap udara di celah-celah bilahnya sebelum dibebaskan ke atmosfera
Sistem penyejukan

Sistem penyejukan

Fungsi Bahagian Utama Sistem Penyejukan

 1. Roda Tenaga – Menyedut udara sekitar dengan bilahnya dan mengedarkan ke perumah penghembus
 2. Perumah Penghembus – Menghalakan udara yang disedut ke sirip penyejuk
 3. Sirip Penyejuk – Memberi permukaan yang lebih luas untuk pelepasan haba

Menservis Enjin

Tujuan menservis enjin adalah untuk meningkatkan prestasi enjin dan mengelakkan kerosakan. Kerja menservis pembersih udara dapat menjimatkan penggunaan bahan api serta meningkatkan kelicinan pergerakan enjin

Mengganti Palam Pencucuh

Palam pencucuh membekalkan percikan bunga api semasa lejang kuasa. Palam pencucuh yang telah lama digunakan akan mengalami endapan karbon, berminyak, elektrod haus atau retak pada penebatnya

Palam pencucuh

Palam pencucuh

Keadaan pencucuh (a) berminyak, (b) berkarbon, (c) retak dan (d) baik

Keadaan pencucuh –  (a) berminyak, (b) berkarbon, (c) retak dan (d) baik

Menservis Palam Pencucuh

Alatan yang diperlukan:
Enjin satu silinder empat lejang
Soket
Tangkai
Tolok perasa
Pemutar skru rata

Bahan:
Kain pembersih
Kertas las jenis halus

Langkah-langkah:

1. Tanggalkan kabel tegangan tinggi

Langkah 1

Langkah 1

2. Tanggalkan palam pencucuh dengan menggunakan soket dalam bersama tangkai yang sesuai

Langkah 2

Langkah 2

3. Periksa keadaan palam pencucuh tersebut. Sekiranya penebat pada palam pencucuh itu retak atau elektrod tengahnya telah haus gantikan palam pencucuh tersebut

Langkah 3

Langkah 3

4. Sekiranya palam pencucuh itu berkarbon atau berminyak, bersihkan elektrod palam pencucuh

Langkah 4

Langkah 4

5. Periksa kelegaan elektrod dengan tolok perasa. Laraskan elektrod dengan menggunakan pemutar skru mata rata jika perlu

Langkah 5

Langkah 5

6. Ikat semula palam pencucuh pada kepala silinder dan sambungkan kabel tegangan tinggi

Langkah 6

Langkah 6

Memeriksa Aras dan Menukar Minyak Pelincir

Minyak pelincir akan kotor setelah digunakan suatu masa tertentu. Keadaan ini berlaku kerana endapan karbon yang dihasilkan semasa embakaran dan juga endapan kotoran akibat geseran bahagian enjin. Ini menyebabkan minyak pelincir akan menjadi hitam lalu tidak sesuai digunakan. Minyak pelincir yang kotor mestilah ditukarkan.

Memeriksa Aras dan Keadaan Minyak Pelincir

Alatan yang diperlukan:
Enjin satu silinder empat lejang

Bahan:
Kain pembersih
Minyak pelincir

Langkah-langkah:

 1. Keluarkan ukuran celup dan bersihkan dengan kain
 2. Masukkan semula ukuran celup tanpa mengetatkan dan keluarkan untuk memerhati kesan aras minyak pelincir
 3. Sekiranya aras minyak pelincir di bawah aras minima, anda bolehlah menambah minyak pelincir ke aras maksima
 4. Sekiranya aras minyak pelincir masih mencukupi, pasang dan ketatkan semula ukuran celup
 5. Sekiranya minyak pelincir itu kotor ia mestilah ditukarkan

Menukar Minyak Pelincir

Alatan yang diperlukan:
Enjin satu silinder empat lejang
Sepana
Corong
Bekas minyak

Bahan:
Kain pembersih
Minyak pelincir yang baru

Langkah-langkah:

1. Letakkan bekas minyak di bawah palam buang minyak

Langkah 1

Langkah 1

2.Tanggalkan palam pengisi minyak atau ukur celup bagi sesetengah enjin

Langkah 2

Langkah 2

3. Tanggalkan palam buang minyak dengan menggunakan sepana

Langkah 3

Langkah 3

4. Biarkan minyak pelincir mengalir keluar melalui palam buang minyak

Langkah 4

Langkah 4

5. Setelah minyak pelincir habis dialirkan keluar, ketatkan semula palam buang minyak

Langkah 5

Langkah 5

6. Isikan minyak pelincir baru ke dalam takung minyak melalui palam pengisi minyak. Gunakan corong supaya minyak tidak tumpah

Langkah 6

Langkah 6

7. Periksa aras minyak pelincir dan isikan minyak pelincir sehingga paras maksima

Langkah 7

Langkah 7

8. Ketatkan semula palam pengisi minyak pelincir dan ukur celup tadi

Langkah 8

Langkah 8


Leave a comment

P1 – ELEKTRONIK

BAB 1 -ELEKTRONIK

Pengenalan

Pernahkah kamu terfikir pada masa dahulu alat permainan kanak-kanak seperti kereta dan anak patung mainan boleh bergerak dan berbunyi dengan sendirinya? Kini, alat permainan tersebut bukan sahaja boleh bergerak dengan sendirinya malah boleh mengeluarkan bunyi dan melakukan pelbagai aktiviti tertentu. Mengaplikasikan komponen elektronik dapat meningkatkan keupayaan dan objek yang besar serta kompleks dapat dikecilkan saiznya.

1.1 Nama, Simbol dan Fungsi Komponen

Terdapat pelbagai jenis komponen elektronik yang digunakan dalam pembuatan peralatan elektronik. Dalam bab ini anda akan mempelajari litar bersepadu dan geganti.

1.1.1     Nama, Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik

Litar bersepadu (Integrated Circuit – IC)

Litar bersepadu (IC) juga dikenali sebagai litar terkamil. Komponen ini sangat meluas kegunaannya. Contohnya telefon bimbit, komputer dan televisyen. IC diperbuat daripada bahan separa pengalir yang terdiri daripada gabungan beberapa komponenn elektronik seperti transistor, perintang, diod dan kapasitor dalam satu set.

Litar bersepadu -                                                 (integrated circuit – IC)

Litar bersepadu – (integrated circuit – IC)

Peralatan yang mempunyai komponen IC

Peralatan yang mempunyai komponen IC

Peralatan yang mempunyai komponen IC

Peralatan yang mempunyai komponen IC

Litar Bersepadu (IC)

 1. IC pemasa 555 adalah seperti jam analog yang dapat diset masa permulaan dan akhirnya
 2. Tanda titik atau notch (potongan separa bulatan) menentukan pin nombor 1 terletak di sebelah kiri
 3. Manakala nombor pin yang lainnya adalah mengikut turutan lawan jam
Kedudukan titik, notch dan pin nombor 1

Kedudukan titik, notch dan pin nombor 1

Simbol IC 555

Simbol litar bersepadu (IC 555) pemasa adalah berbentuk segi empat dan dilebalkan jenis dan kedudukan pinnya

Simbol IC 555

Simbol IC 555

Fungsi IC

 1. Fungsi IC adalah untuk mengecilkan saiz litar yang kompleks dan menjimatkan ruang
 2. Fungsi pin yang terdapat pada IC adalah ditentukan oleh lembaran data pengeluar atau pembekal komponen elektronik tersebut
 3. Rajah di sebelah menunjukkan fungsi pin bagi IC pemasa 555 yang mempunyai 8 pin atau kaki. Setiap pin mempunyai fungsi tertentu
Fungsi setiap pin IC 555

Fungsi setiap pin IC 555

Binaan IC

 1. IC merupakan gabungan komponen-komponen elektronik yang dicantumkan dalam satu kepingan silikon yang dinamakan cip silikon atau cip mikro
 2. Cip silikon ini dimuatkan dalam satu set yang sangat kecil dinamakan serpihan
 3. Serpihan biasanya mempunyai satu litar yang lengkap atau separa lengkap
 4. Lembaran emas digunakan unutk menyambung serpihan pada pin-pin IC
 5.  Perumah plastik atau logam biasanya digunakan untuk melindungi serpihan agar tidak rosak
 6. Semakin banyak pin pada litar bersepadu maka bertambah pula fungsinya
Binaan IC

Binaan IC

Susunan Nombor IC Pemasa 555

 1. Nombor digunakan pada pin-pin IC
 2. Tanda pada IC dapat membantu mengenal pasti nombor pin-pin berkenaan
 3. Pin nombor 1 terletak di sebelah kiri titik atau noteh
 4. Nombor pin yang lain mengikut turutan lawan jam
Nombor pin mengikut turutan

Nombor pin mengikut turutan

Penjagaan IC

 1. IC adalah satu komponen elektronik yang sensitif
 2. IC hendaklah disimpan di dalam bekas plastik antistatik atau polisterina
 3. IC akan mudah rosak sekiranya terdedah pada suhu yang tinggi dan voltan yang berlebihan
Penjagaan IC

Penjagaan IC

Pematrian

 1. Pastikan IC ditanggalkan terlebih dahulu daripada soket IC sebelum memateri
 2. Kerja pematerian hendaklah dilakukan pada soket IC dan bukan terus pada pin IC
 3. Kemudian masukkan pin IC ke dalam soket tersebut

Binaan dan Tamatan Geganti

Geganti

Geganti adalah sejenis komponen yang digunakan sebagai suis kawalan pada litar yang berkuasa tinggi seperti lampu isyarat jalan raya. Kendalian geganti dikawal oleh aruhan magnet.

Geganti

Geganti

Binaan Geganti

Geganti mempunyai lima bahagian utama, iaitu:

a)    Gegelung
b)    Armatur
c)    Plat sesentuh
d)    Teras besi
e)    Tamatan

Binaan geganti

Binaan geganti

Binaan geganti

Binaan geganti

Jenis Geganti

Terdapat dua jenis geganti, iaitu:

 1. Geganti kutub tunggal satu arah (Single Pole Single Throw – SPST)
  a)    Mempunyai 4 kaki
  b)    Kaki 1 dan 3 ialah tamatan gegelung
  c)    Kaki 2 dan 4 ialah tamatan sesentuh NO (Normally Open)

  Lukisan skematik geganti SPST

  Lukisan skematik geganti SPST

  Simbol geganti SPST

  Simbol geganti SPST

   

 2. Geganti kutub tunggal dua arah (Single Pole Double Throw – SPDT)
  a)    Mempunyai 5 kaki
  b)    Kaki bernombor 1 dan 3 ialah tamatan gegelung
  c)    Tamatan sesentuh NO (Normally Open) ialah kaki bernombor 2 dan 4
  d)    Tamatan sesentuh NC (Normally Close) ialah kaki bernombor 2 dan 5
Lukisan skematik geganti SPDT

Lukisan skematik geganti SPDT

simbol geganti SPDT

simbol geganti SPDT

Fungsi Geganti

 1. Apabila arus mengalir melalui gegelung terus besi akan menjadi electromagnet dan menarik plat sesentuh
 2. Plat sesentuh pula akan memutuskan atau mengalirkan arus elektrik di dalam litar
 3. Apabila arus terhenti mengalir melalui gegelung maka aruhan magnet akan hilang atau berhenti. Ini menyebabkan armature terlepas, plat sesentuh terbuka menyebabkan arus terhenti mengalir melalui litar
 4. Geganti dilebalkan mengikut kadaran voltan kendalian dan rintangan gegelung. Kebiasaannya geganti yang digunakan dalam litar elektronik berkadaran voltan 6V, 9V dan 12V

Kendalian Geganti

Dalam keadaan suis S terbuka, arus tidak mengalir melalui gegelung geganti. Arus tidak mengalir melalui mentol kerana kaki 2 bersentuhan kaki 4 (Normally Close – NC). Mentol tidak menyala.

Litar kawalan terbuka

Litar kawalan terbuka

Apabila suis S tertutup, arus akan mengalir melalui gegelung geganti. Aruhan electromagnet terhasil pada teras besi menyebabkan kaki bernombor 2 yang bersentuhan dengan kaki bernombor 4 (NC) akan tersentuh ke kaki bernombor 5 (NO). arus akan mengalir dan menyalakan mentol

Litar kawalan tertutup

Litar kawalan tertutup