Kem Bersepadu

Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3

Reka Cipta

1.1

Pengenalpastian masalah merupakan asas dalam pembuatan produk baru atau produk sedia ada.  Pengenalpastian masalah mampu membantu seseorang mengeluarkan produk yang berkualiti dan mesra pengguna.  Pemikiran kreatif dan inovatif hasil pengenalpastian masala, membolehkan seseorang mengeluarkan pelbagai produk baru dan meningkatkan produk sedia ada serta mampu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

Untitled-8

1.1.1 Mengenalpasti masalah

1.1.2 Mengumpul Maklumat dan Data

Untitled

1.1.3 Menganalisis Maklumat

Setelah maklumat diperoleh dan dikulpulkan, kita perlu menganalisisnya untuk mendapatkan suatu rumusan.  Maklumat yang releven kepada penghasilan projek akan dikaji dari segi kekuatan dan kelemahan serta dibuat perbandingan.  Menganalisis maklumat perlu dibuat dan keputusan harus direkodkan.  Bantuan boleh diperoleh daripada guru.  Kita boleh memilih masalah yang memerlukan penyelesaian.  Keputusan untuk memilih masalah yang perlu diselesaikan bergantung kepada keadaan, keutamaan, kesesuaian, dan kepentingan kepada pengguna. gambar di bawah adalah contoh dalam aspek penyimpanan.

Untitled-7

1.1.4 Menyenaraikan Pelbagai Idea Penyelesaian Masalah 

New-Mind-Map

1.2

1.2.1 Menilai dan Memilih Idea yang Paling Sesuai

Bagi setiap idea penyelesaian masalah yang dikemukakan, kita perlu meneliti kelebihan dan kelemahan idea tersebut.  Setiap aspek penting perlu diketahui seperti :

Untitled-5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s